Loading...

proizvodi - košnice i pčelarska oprema

Kompletna lista proizvoda

Ovde možete da vidite fotografije naših proizvoda. Klikom na malu fotografiju dobićete istu uvećanu.
Ako želite da vidite cene naših proizvoda, obratite nam se na e-mail za šifru (kontakt).

Dadan Blat 10 košnica
Dadan Blat 12 košnica
Eko Voja košnica
Farrar košnica
Langstroth root košnica
Rodna voja košnica
Bebi oplodnjak
Bežalica
(41,2cm x 2cm x 50,4cm)
Hranilica
Hranilica Miller
(41,2cm x 5cm x 50,4cm)
Hranilica univerzalna
Limeni krov DB-10
Limeni krov DB-12
Limeni krov Farrar
Limeni krov LR
Nastavak DB mali
Nastavak DB-10
(49,6cm x 15,5cm x 41,2cm)
Nastavak DB-10 sa ramovima
(49,6cm x 15,5cm x 41,2cm)
Nastavak DB-12
(49,6cm x 15,5cm x 49,6cm)
Nastavak DB-12 sa ramovima
(49,6cm x 15,5cm x 49,6cm)
Nastavak Farrar
(41,2cm x 17cm x 50,4cm)
Nastavak Farrar sa ramovima
(41,2cm x 17cm x 50,4cm)
Nastavak LR (Langstroth root)
(41,2cm x 24,2cm x 50,4cm)
Nastavak LR sa ramovima (Langstroth root)
(41,2cm x 24,2cm x 50,4cm)
Nukleus sa šest ramova
(30cm x 24,2cm x 50,4cm)
Plastične nožice za košnicu
(4 komada pakovanje)
Podnjača
(41,2cm x 5cm x 50,4cm)
Podnjača antivarozna
(41,2cm x 7cm x 50,4cm)
Podnjača antivarozna
(41,2cm x 9cm x 50,4cm)
Podnjača antivarozna
(41,2cm x 5cm x 50,4cm)
Podnjača sa fiokom
(41,2cm x 7cm x 50,4cm (23cm x 23cm fioka))
Poklopac lesonitni
(41,2cm x 2cm x 50,4cm)
Sublimator oksalne kiseline
Ram Dadan Blat
Ram Dadan Blat mali
Ram Farrar
Ram LR (Langstroth root)